Stäng

Logga in

Ja tack till nyhetsbrev

Kontakta mig

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Kontaktformulär
Skickar

Kalender

3 december 2018
07:00 - 10:00

Internationella handikappdagen

Ja, namnet lever kvar. 2018 använder vi oss av ord som funktionsnedsättning, funktionsvariation eller kanske funktionsmöjlighet. Oavsett namn och benämning är dagen viktig för oss alla. Den 4 december 2008 beslutade regeringen att vi i Sverige ska följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning från den 14 januari 2009 .   Konventionens principer är:
  • Respekt för människors lika värde och individuella självbestämmande.
  • Icke-diskriminering.
  • Delaktighet och inkludering.
  • Respekt för olikheter och acceptans av personer med funktionsnedsättning som en del av mångfalden.
  • Lika möjligheter.
  • Tillgänglighet.
  • Jämställdhet.
  • Respekt för utvecklingen av förmågor hos barn med funktionsnedsättning
14 december 2018
09:00 - 10:00

Lågaffektivt bemötande! - Bo Hejlskov Elvén - Karlstad

Lågaffektivt bemötande! - Bo Hejlskov Elvén Hur skapar vi en arbetssituation som är bra för både individen och personal? Hur ser Bo Hejlskov Elvén på hur vi kan optimera vårt bemötande i vardagen? Hur undviker vi oro och aggressivitet? Vad betyder lågaffektivt bemötande och hur gör man då? Låg-affektivt bemötande har sin utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende ofta har svårigheter med att reglera affekt. Lugn och självkontroll hänger ihop och Bo beskriver hur vi kan ge individer kontroll över sig själva, så de lättare kan samarbeta med sin omgivning. Bo lär oss hur vi använder vår egen affektkontroll för att utstråla lugn samt för att själva inte smittas av oro. Vi lär oss metoder som skyddar både individer och personal. Den låg-affektiva pedagogiken handlar om hur man kan skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på brukarna i syfte att minska stress och problemskapande beteende. Metoderna handlar om tänkande, perspektiv och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysisk avstånd och konfliktutvärdering. Bo Hejlskov Elvén är legitimerad psykolog och arbetar med föredrag och rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån låg-affektiva metoder. Grunden för hans metoder kommer från neuropsykologi, stressforskning och affektteori. Metoderna är en del av en växande evidensbas i den tradition som kallas ”Low Arousal Approach” eller ”Låg-affektiv pedagogik”. Metoderna har sin utgångspunkt i hur personalen hanterar barn, brukare och patienter i vardagen, inte i beteendet i sig. Bo Hejlskov Elvén tilldelades priset Årets Pusselbit 2009 för arbete med handledning och utbildning kring problemskapande beteende hos människor med autism över hela Sverige. Motiveringen var att ”Hejlskov fokuserar på människosyn och respekt för brukarna samt stor kunskap och inlevelse”. Bo är ledamot i Psykologförbundets etiska råd, varit finalist till Stora Psykologpriset 2013 samt är medlem i Autism- och Aspergerförbundets fackråd.
22 januari 2019
18:30 - 10:00

Hjärnstark med Anders Hansen - 22 januari

Efter fullsatta salonger runtom i landet besöker Anders Hansen nu Stockholm med sin föreläsning Hjärnstark. 22 januari på Rival i Stockholm. Vill du bli mer stresstålig, må bättre, förbättra ditt minne, bli mer kreativ och intelligent? Se i så fall till att röra på dig! Den moderna hjärnforskningen visar att fysisk aktivitet har fullständigt ofattbara effekter på vår hjärna och tankemässiga funktioner, effekter som forskare nu börjat förstå i detalj och som överstiger alla tänkbara kosttillskott och mentala träningsmetoder! Kunskapen om hur den mänskliga hjärnan påverkas av att vi tränar har ökat snabbt och det står idag klart att det kanske allra viktigaste vi kan göra för våra hjärnor är att vara regelbundet fysiskt aktiva. Överläkaren och psykiatern Anders Hansen, författare till boken Hjärnstark som sålts i över 270 000 exemplar i Sverige, förklarar under föreläsningen hur promenaden eller löprundan omvandlas till vad som inte är något mindre än en ”mental uppgradering”. Du får se vad detta beror på och får konkreta tips på hur du ska röra på dig för att få alla positiva effekter som forskningen kunnat visa! Biljetter här
26 mars 2019
10:00 - 10:00

Leva & Fungera i Göteborg 26-28 mars

Varmt välkommen på mässan Leva & Fungera! Sedan Leva & Fungera startade 1980 har mässan haft en ledande roll för personer med funktionsnedsättningar. Leva & Fungera presenterar den senaste och bästa teknologin inom hjälpmedel som töjer på gränserna och omvärderar vad “möjligt” kan innebära för människor. Mötesplatsen lockar 14.000 besökare som köper, förskriver eller använder teknologi, utrustning och tjänster inom hjälpmedelsbranschen. Vi ses på Svenska Mässan den 26-28 mars 2019!
3 april 2019
12:00 - 10:00

Arbetsledardagarna

3-4 april är det för sjunde gången dags för arbetsledardagarna. Dagarna är ett tillfälle för alla våra arbetsledare att träffas, inspireras, lära och utbyta erfarenheter och kunskap.
10 april 2019
10:00 - 10:00

Fokus på autism 2019 - Karolinska Institutet 10-12 april

Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 10 – 12 april 2019 Plats: Karolinska Institutet, Aula Medica, Nobels väg 6, campus Solna Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en nationell vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som arrangerats sedan 2010. Dag 1 och 3 består av föreläsningar från internationella experter och dag 2 av föreläsningar om forskning och utvecklande arbete från Sverige av svenska universitet, kliniska verksamheter och intresseorganisationer. Målgrupp Konferensen riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma inom eller har intresse av området, till exempel läkare, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer, logopeder och forskare, liksom skolpersonal och andra som arbetar i kommunal verksamhet, personer med egen diagnos, anhöriga samt andra intresserade.   Läs mer och anmäl dig här  
7 maj 2019
09:50 - 10:00

Anhörigriksdagen 2019

Årets tema på anhörigriksdagen är barn & unga. Som alltid i Varberg och datumet är 7-8 maj. Värdar är Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Anhörigas Riksförbund. Platsen är Arena Varberg.

Facebook

5 dagar sedan

Hela Sveriges Assistans AB
Tony och Jenny på väg mot Nässjö för att träffa arbetsledare och personliga assistenter i ett av våra uppdrag.

#vifinnsihelasverige #personligassistans #nässjöImage attachment

Tony och Jenny på väg mot Nässjö för att träffa arbetsledare och personliga assistenter i ett av våra uppdrag.

#vifinnsihelasverige #personligassistans #nässjö
... Se merSe mindre

Visa fler