Stäng

Logga in

Ja tack till nyhetsbrev

Kontakta mig

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Kontaktformulär
Skickar

FAQ om Coronaviruset för dig inom Hela Sveriges Assistans

Här har vi samlat många av de frågor och svar vi möter just nu.

Vi gör inga bedömningar kring smitta och sjukdom och råder dig att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Eftersom informationen ändras fort kan informationen på denna sida snabbt bli inaktuell. Senaste information från myndigheterna är alltid det som gäller.

 


Det är viktigt att vi hjälps åt och visar varandra hänsyn under den här tiden.

 


 • Stanna hemma när du är sjuk
 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Handsprit

 


Allas vår hälsa

Då vi många gånger utför assistans hos personer som ingår i riskgrupperna är det utöver det som står ovan väldigt viktigt att vara noggrann med hygienen. Följ den här instruktionen för hur du på bästa sätt tvättar dina händer.

Här finns också en pdf ni kan skriva ut som tydligt visar hur man på bästa sätt tvättar sina händer.

Ta hand om dig!


Socialstyrelsens information för att hindra smittspridning och använda skyddsutrustning

Presentationen vänder sig till dig som är ny på jobbet. För dig som arbetat länge och redan kan de här åtgärderna kan informationen vara bra för att uppdatera dina kunskaper och vara ett stöd att lära andra mindre vana kollegor vad som gäller.

Presentationen innehåller information om:

 • Smittor och smittvägar
 • Covid-19
 • Basal hygien
 • Skyddsutrustning
 • Arbete inom omsorg
 • Vad gör sjukvården?

 


Jag har vaccinerat mig mot covid-19

Hur du bör agera efter vaccination

Vaccination mot covid-19 har i studier visats ge bra skydd mot sjukdom, men inget vaccin ger hundraprocentigt skydd och även för vaccinerade finns en liten risk för sjukdom. Dessutom är vaccinationens effekt på asymtomatisk infektion och spridning av covid-19 samt hur länge vaccineffekten varar inte fastställt ännu.

Detta innebär att även de som är vaccinerade mot covid-19 måste fortsätta följa de allmänna råden för covid-19 som innebär att:
– stanna hemma vid sjukdom
– provta sig vid symtom på covid-19
– tvätta händerna ofta
– hålla avstånd

För vaccinerad sjukvårdspersonal gäller samma hygienrutiner och skyddsutrustning som för ovaccinerad personal.

Jag är vaccinerad men har symptom

Vaccinerade personer som utvecklar symtom som kan tyda på covid-19-infektion, till exempel feber, hosta, huvudvärk eller ont i kroppen, ska betraktas som misstänkt smittade och stanna hemma. Om symtomen varar mer än 24 timmar ska provtagning med PCR för covid-19 utföras.

Läs frågor och svar om vaccination mot covid-19 på Vårdgivarguiden

 


Jag är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Innan du ringer kan du göra Region Stockholms självskattningstest Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb.

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från den 11 mars. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från 11 mars och framåt. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt. Som anställd ersätts du med ett schablonbelopp på 810 kronor före skatt. Från och med den 7 april kommer det att finnas en e-tjänst på Mina Sidor för att ansöka om ersättning för karens. Ersättningen betalas ut inom 3–5 arbetsdagar. Förslag finns på att förlänga ersättningen vid karens under 2021.

Från den 1 november till 14 december ska läkarintyg uppvisas från dag 15 om du insjuknar under dessa datum.

Om du insjuknar efter den 15 december lämnar du läkarintyg från dag 22. Regeln gäller tom 30 september 2021.

Sjuk- och friskanmälan görs som vanligt enligt de rutiner ni har i det uppdraget du arbetar i. Efter din frånvaro lämnar du in blanketten ”Försäkran om arbetsoförmåga på grund av sjukdom”.  Har du ett läkarintyg skickar du in det.


Jag vill testa mig

Om du har symptom och behöver testa dig för Covid-19 hittar du enklast information via  1177  Vill man hellre ta kontakt med sin region når man alla regioner här.

Många frågar också om immunitetstest. Både virustest och immunitetstest ansvarar de olika regionerna för att genomföra.


Jag är smittbärare

Jag är smittad men inte sjuk– hör av dig till din arbetsledare snarast möjligt. Du kan ha rätt till smittbärarersättning via Försäkringskassan. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Någon i min familj är smittbärare

Här följer du Folkhälsomyndighetens rekommendationer


Mitt barn är sjukt

Här gäller de vanliga reglerna. Hör av dig till arbetsledaren snarast. Begär ersättning för VAB från Försäkringskassan. Läkarintyg skickar du in som vanligt från dag 8. Från 15 december 2020 tom 30 september 2021 gäller läkarintyg från dag 21.


Någon i min familj är sjuk men vi har inte bekräftad Corona

Så länge du är frisk bör du gå till jobbet. Håll dig uppdaterad om Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Provtagning av nära kontakter vid covid-19

De som bor tillsammans med en person med covid-19 behöver inte stanna hemma sju dagar om de är vaccinerade och det gått minst tre veckor sedan första dosen, dvs de får inga förhållningsregler. De behöver inte heller provtas om de inte har några symtom, oavsett om de bor med en person med covid-19 eller varit nära kontakt till en person med covid-19 i annat sammanhang.

Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida eller krisinformation.se

 


Skolan/barnomsorgen är stängd

Informera arbetsledaren snarast. Ersättning utgår inte till dig som anställd från arbetsgivaren. Möjlighet kan finnas att ta ut semester eller föräldradagar. Stängd omsorg ger inte rätt till VAB. Här är det myndigheterna som bestämmer vilka regler som gäller. Dessa kan alltså komma att ändras av dem och är inget vi styr över. Här är det viktigt att vrida och vända på alla lösningar. Som personlig assistent är du en viktig pusselbit i någon annans liv.


Kunden är sjuk

Assistans pågår alla dagar oavsett om kunden är frisk eller sjuk. Här kan arbetsledaren med kort varsel behöva göra ändringar i schemat för att utsätta så få som möjligt för smitta, din arbetstid kan med andra ord komma att förskjutas efter överenskommelse. En bas med skyddsutrustning ska finnas i alla uppdrag. Får ni akut brist tar ni kontakt med HSA HK eller kommunen, som i vissa fall kan bistå.

Utöver basala hygienrutiner gäller detta:

 • Bär arbetskläder med korta ärmar
 • Sätt upp ditt hår om det är långt
 • Använd inte klocka eller smycken.
 • Håll naglarna korta

I arbetsmoment nära kunden används:

 • plastförkläde
 • skyddshandskar
 • visir
 • munskydd

Kunden är smittad men vårdas i hemmet

Samma som ovan gäller. Här har myndigheterna inte några riktlinjer eller gjort något ställningstagande. Kontakta 1177 om vård behövs


Kunden är sjuk och vistas på sjukhus

Om kunden har beslut om assistans på sjukhus ska du vara där under din arbetstid. Om sjukhusvistelsen beror på Coronasmitta får vi följa de riktlinjer sjukvården ger vid aktuellt tillfälle. Om kunden under ditt arbetspass åker in på sjukhus ska du alltid kontakta arbetsledaren i första hand och om denne inte nås HSA. Vi nås på 08-55 77 19 00 under kontorstid och journummer 08-55 77 19 20 övrig tid. Journumret är endast till för akuta situationer.


Nästan alla är sjuka och vi klarar inte av att utföra den personliga assistansen

Här är det viktigt att vi ställer upp för varandra och gör allt för att ge kunden den assistans som behövs. Är alla vägar redan uttömda? Kontakta i första hand arbetsledaren. Kommer ni inte vidare tar ni så snart det bara är möjlig kontakt med huvudkontoret. Vi har kontaktuppgifter till kommunerna som en absolut sista lösning. Kommunerna har enligt lag det yttersta ansvaret för sina innevånare. Om det finns fara för kundens hälsa ska du alltid kontakta 1177 eller vid akuta fall 112. Här har vi också möjlighet att samarbeta med våra kollegor på Förenade Care för att hitta vikarier.


Semester

Så långt det är möjligt behöver vi nu säkra upp bemanningen för alla. Önskemål om semester lämnas till din arbetsledare och beviljas utifrån dennes bedömning.


Rekommendationer för den som rest utomlands och återkommer till Sverige

Från Folkhälsomyndighetens hemsida

“Den som är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte visa upp ett negativt test för att få komma in i landet. Däremot finns myndighetsrekommendationer för vad som gäller efter ankomsten för alla inresande.

Detta gäller efter ankomst till Sverige

Den som under de senaste sju dagarna varit i eller rest in från ett annat land bör testa sig så snart som möjligt, helst samma dag. Ett nytt test bör göras fem dagar efter ankomsten och man bör dessutom stanna hemma och undvika nära kontakter i sju dagar efter ankomsten till Sverige.

Men det finns undantag från rekommendationen. Den som återkommer efter att ha vistats under de senaste sju dagarna i länder i Norden och EU samt ytterligare några länder behöver inte testa sig och isolera sig om de är symtomfria. Hela listan över vilka länder det handlar om finns på sidan för reserekommendationer.

Särskilda regler för vaccinerade

Den som är fullvaccinerad är också undantagen från rekommendationen att testa sig och isolera sig vid hemkomst. Med fullvaccinerad menas att personen ska ha fått två doser godkänt vaccin och att det ska ha gått minst två veckor sedan den andra dosen. De vaccin som erbjuds i Sverige har ett sådant godkännande av EU och WHO.

Gällande smittskyddsåtgärder för alla som vistas i Sverige

Alla, oavsett om de rest eller inte, behöver följa de råd och rekommendationer som gäller för att förhindra smittspridning. En av de viktigaste rekommendationerna är att vara vaksam på symtom. Den som får minsta symtom ska isolera sig och testa sig för att få veta om det är covid-19.”

 

 


Eftersom vi arbetar med en riskgrupp inom vård- och omsorg och samhället är beroende av att vi gör vårt arbete så uppmanar jag er att vara noggranna med att tvätta händerna.

Roy Sundvall – regionchef

 


 

 

 

 


Länkar

 Kontaktuppgifter HSA

Du når huvudkontoret som vanligt på 08-55 77 19 00 eller info@hsaab.se. Använd gärna dessa kontaktvägar i första hand om det är så att just den du söker inte är på plats.

Är du arbetsledare kan du med fördel även använda kontaktvägen arbetsledare@hsaab.se

Skulle en akut situation uppstå utanför kontorstid är även jourtelefonen bemannad som vanligt.

 

Folkhälsomyndigheten

1177

11313

SOS Alarm

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Krisinformation

Försäkringskassan

Regeringen

Utrikesdepartementet


HSA i sociala medier – om du vill ha snabbare information

Facebook – företagssidan

Facebook – gruppen personlig assistent

Facebook – gruppen arbetsledare

Instagram