Stäng

Logga in

Ja tack till nyhetsbrev

Kontakta mig

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Kontaktformulär
Skickar

FAQ om Coronaviruset för dig inom Hela Sveriges Assistans

Här har vi samlat många av de frågor och svar vi möter just nu.

Vi gör inga bedömningar kring smitta och sjukdom och råder dig att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Eftesom informaionen ändras fort kan informationen på denna snabbt bli inaktuell. Senaste information från myndigheterna är alltid det som gäller.

 


Det är viktigt att vi hjälps åt och visar varandra hänsyn under den här tiden.

 


 • Stanna hemma när du är sjuk
 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Unvik att röra ögon, näsa och mun
 • Handsprit

 


Allas vår hälsa

Då vi många gånger utför assistans hos personer som ingår i riskgrupperna är det utöver det som står ovan väldigt viktigt att vara noggrann med hygienen. Följ den här instruktionen för hur du på bästa sätt tvättar dina händer eller gör den digitala utbildningen för basala hygienrutiner.

Här finns också en pdf ni kan skriva ut som tydligt visar hur man på bästa sätt tvättar sina händer.

Ta hand om dig!


Socialstyrelsens information för att hindra smittspridning och använda skyddsutrusning

Presentationen vänder sig till dig som är ny på jobbet. För dig som arbetat länge och redan kan de här åtgärderna kan informationen vara bra för att uppdatera dina kunskaper och vara ett stöd att lära andra mindre vana kollegor vad som gäller.

Presentationen innehåller information om:

 • Smittor och smittvägar
 • Covid-19
 • Basal hygien
 • Skyddsutrustning
 • Arebte inom omsorg
 • Vad gör sjukvården?

 


Jag är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Innan du ringer kan du göra Region Stockholms självskattningstest Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb.

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från den 11 mars. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från 11 mars och framåt. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt. Som anställd ersätts du med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt. Från och med den 7 april kommer det att finnas en e-tjänst på Mina Sidor för att ansöka om ersättning för karens. Ersättningen betalas ut inom 3–5 arbetsdagar.

Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk.  Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning. Regeln gäller från den 13 mars.

Sjuk- och friskanmälan görs som vanligt enligt de rutiner ni har i det uppdraget du arbetar i. Efter din frånvaroa lämnar du in blanketten ”Försäkran om arbetsoförmåga på grund av sjukdom”. Blnaketten finns när du som anställd loggar in här på hemsidan. Har du ett läkarintyg skickar du in det som vanligt.

 


Jag vill testa mig

Om du har symptom och behöver testa dig för Covid-19 hittar du enklast information via  1177  Vill man hellre ta kontakt med sin region når man alla regioner här.

Många frågar också om immunitetstest. Både virustest och immunitetstest ansvarar de olika regionerna för att gennomföra.


Jag är smittbärare

Jag är smittat men inte sjuk– hör av dig till din arbetsledare snarast möjligt. Du kan ha rätt till smittbärarersättning via Försäkringskassan. Följ Folkhäsomyndighetens rekommendationer.


Någon i min familj är smittbärare

Här följer du Folkhälsomyndighetens rekommendationer


Mitt barn är sjukt

Här gäller de vanliga reglerna. Hör av dig till arbetsledaren snarast. Begär ersättning för VAB från Försäkringskassan.


Någon i min familj är sjuk men vi har inte bekräftad Corona

Så länge du är frisk bör du gå till jobbet. Håll dig uppdaterad om Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Skolan/barnomsorgen är stängd

Informera arbetsledaren snarast. Ersättning utgår inte till dig som anställd från arbetsgivaren. Möjlighet kan finnas att ta ut semester eller föräldradagar. Stängd omsorg ger inte rätt till VAB. Här är det myndigheterna som bestämmer vilka regler som gäller. Dessa kan alltså komma att ändras av dem och är inget vi styr över. Här är det viktigt att vrida och vända på alla lösningar. Som personlig assistent är du en viktig pusselbit i någon annans liv.


Kunden är sjuk

Assistans pågår alla dagar oavsett om kunden är frisk eller sjuk. Här kan arbetsledaren med kort varsel behöva göra ändringar i schemat för att utsätta så få som möjligt för smitta, din arbetstid kan med andra ord komma att förskjutas efter överrenskommelse. En bas med skyddsutrsutning ska finnas i alla uppdrag. Får ni akut brsit tar ni kontakt med HSA HK eller kommunen, som i vissa fall kan bistå.


Kunden är smittad men vårdas i hemmet

Samma som ovan gäller. Här har myndigheterna inte några riktlinjer eller gjort något ställningstagande. Kontakta 1177 om vård behövs


Kunden är sjuk och vistas på sjukhus

Om kunden har beslut om assistans på sjukhus ska du vara där under din arbetstid. Om sjukhusvistelsen beror på Coronasmitta får vi följa de riktlinjer sjukvården ger vid aktuellt tillfälle. Om kunden under ditt arbetspass åker in på sjukhus ska du alltid kontakta arbetsledaren i första hand och om denne inte nås HSA. Vi nås på 08-55 77 19 00 under kontorstid och journummer 08-55 77 19 20 övrig tid. Journumret är endast till för akuta situationer.


Nästan alla är sjuka och vi klarar inte av att utföra den personliga assistansen

Här är det viktigt att vi ställer upp för varandra och gör allt för att ge kunden den assistans som behövs. Är alla vägar redan uttömda? Kontakta i första hand arbetsledaren. Kommer ni inte vidare tar ni så snart det bara är möjlig kontakt tmed huvudkontoret. Vi har kontaktuppgifter till kommunerna som en absolut sista lösning. Kommunerna har enligt lag det yttersta ansvaret för sina innevånare. Om det finns fara för kundens hälsa ska du alltid kontakta 1177 eller vid akuta fall 112. Här har vi också möjlighet att samarbeta med våra kollegor på Förenade Care för att hitta vikarier.


Semester

Så långt det är möjligt behöver vi nu säkra upp bemanningen för alla. Ingen semester, utom enstaka dagar, kommer därför att beviljas under perioden mars till maj just nu.


Eftersom vi arbetar med en riskgrupp inom vård- och omsorg och samhället är beroende av att vi gör vårt arbete så uppmanar jag er att vara noggranna med att tvätta händerna.

Roy Sundvall – regionchef

 


 

 

 

 


Länkar

 Kontaktuppgifter HSA

Du når huvudkontoret som vanligt på 08-55 77 19 00 eller info@hsaab.se. Använd gärna dessa kontaktvägar i första hand om det är så att just den du söker inte är på plats.

Är du arbetsledare kan du med fördel även använda kontaktvägen arbetsledare@hsaab.se

Skulle en akut situation uppstå utanför kontorstid är även jourtelefonen bemannad som vanligt.

 

Folkhälsomyndigheten

1177

11313

SOS Alarm

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Krisinformation

Försäkringskassan

Regeringen

Utrikesdepartementet


HSA i sociala medier – om du vill ha snabbare information

Facebook – företagssidan

Facebook – gruppen personlig assistent

Facebook – gruppen arbetsledare

Instagram

Facebook

Personlig assistans för personliga människor

Tänk så olika människor är – alla har vi olika saker vi behöver göra, och olika upplevelser vi längtar efter, olika platser vi vill besöka och olika människor vi tycker om att vara tillsammans med. För oss på Hela Sveriges Assistans är det kärnan i hela vår verksamhet och skälet till att vi finns. Alla människor ska få chansen att leva efter sin egen kompass, med eller utan assistans.

#vifinnsihelasverige #personligassistans #hsa

Personlig assistans för personliga människor

Tänk så olika människor är – alla har vi olika saker vi behöver göra, och olika upplevelser vi längtar efter, olika platser vi vill besöka och olika människor vi tycker om att vara tillsammans med. För oss på Hela Sveriges Assistans är det kärnan i hela vår verksamhet och skälet till att vi finns. Alla människor ska få chansen att leva efter sin egen kompass, med eller utan assistans.

#vifinnsihelasverige #personligassistans #HSA
... Se merSe mindre

4 veckor sedan

Hela Sveriges Assistans AB

... Se merSe mindre

Visa fler