Stäng

Logga in

Ja tack till nyhetsbrev

Kontakta mig

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Kontaktformulär
Skickar

Nyheter

7 mars 2023

Anmäla förändringar till Försäkringskassan

Den som är beviljad assistansersättning är skyldig att anmäla om något ändras som kan påverka rätten till eller storlek på assistansersättningen. Skyldigheten gäller även oss som assistansanordnare. Läs mer på Försäkringskassan hemsida.

Om några förändringar uppstår ber vi dig att kontakta oss. Använd kvalitetsformuläret på hemsidan, maila till info@hsaab.se eller ring oss, 08- 55 77 19 00. Är du osäker på om något ska anmälas hör du enklast av dig till oss så kan vi ta frågan vidare till Försäkringskassan.

Försäkringskassan skriver så här om vad som ska anmälas:

Förändringar kan bland annat gälla om du:

  • flyttar till en annan bostad
  • behöver mer eller mindre assistans
  • får något annat stöd från till exempel kommunen eller landstinget
  • flyttar till en gruppbostad
  • vårdas på sjukhus
  • behöver nya hjälpmedel
  • reser utomlands och det påverkar hur dina assistenter arbetar

Meddela också om en läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal bedömer att du behöver någon form av återkommande sjukvård.

 

Anmäl inom 14 dagar

Anmäl förändringen till oss så snart som möjligt men senast 14 dagar efter att ni har fått reda på förändringen.

 

Enligt ett förtydligande från kundtjänst gäller det både sjukvårds- och egenvårdsuppgifter. Självklart berörs inte självinitierade egenvårdsuppgifter som t ex huvudvärkstabletter, omplåstring när man ramlat och liknande men så snart en legitimerad personal bedömt att en insats ska utföras av vårdpersonal ELLER av personliga assistenter (som egenvård) ska Försäkringskassan informeras.

Fler nyheter