Stäng

Logga in

Ja tack till nyhetsbrev

Kontakta mig

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Kontaktformulär
Skickar

Nyheter

27 oktober 2022

Rimliga villkor för personlig assistans

Antalet personer med statlig assistansersättning har minskat med nästan 15 procent sedan 2015. Samtidigt har Sveriges befolkning vuxit med mer än en halv miljon invånare. Med dem inräknat har antalet personer som beviljats assistans minskat med över 20 procent. Och det kan inte betraktas som något annat än en historisk nedmontering av den personliga assistansen – med katastrofala följder för tusentals människor som förlorat sitt livsviktiga stöd i vardagen.

Men också de 13 500 personer som fortfarande beviljas personlig assistans känner av nedmonteringen. Sedan 2012 har nämligen regeringen slutat att kompensera för assistenternas löneökningar när de bestämmer nivån på den statliga assistansersättningen. Medan assistenternas kollektivavtalade löner har stigit med sammanlagt 15 procent, har statens ersättning bara räknats upp med 8,7 procent.

Historisk nedmontering av personlig assistans

Idag går hela 90 procent av assistansersättningen till assistenternas löner. Trots att den även ska räcka till arbetsledning, omkostnader, utbildning och nödvändig administration. För dessa kostnader finns nästan inga marginaler kvar längre. Och det får förödande konsekvenser, både för assistentyrket och de assistansberättigade. Möjligheten att ge och få personlig assistans av god kvalitet är nu allvarligt hotad.

För de som lever med omfattande funktionsnedsättning betyder den personliga assistansen allt. Möjlighet att delta, bidra och att leva ett självbestämt liv. En mänsklig rättighet som assistansen tillgodoser på ett både flexibelt och kostnadseffektivt sätt.

Ändå ser vi att år efter år urholkas villkoren. I snart ett decennium har assistansersättningen halkat efter löner och övriga kostnader. Ska vi komma ifatt måste den höjas igen, från dagens 319,70 kronor per beviljad och utförd assistanstimme, till 350 kronor per timme.

Rätt och riktigt

De som behöver assistans förtjänar det. Och vi som arbetar med personlig assistans förtjänar det. Därför går vi nu samman – assistansberättigade, personliga assistenter och assistansanordnare. Tillsammans för rimliga villkor.

Att arbeta som personlig assistent är livsviktigt, ansvarsfullt och krävande. Det ställer stora krav på yrkesskicklighet, integritet och lyhördhet. Vi behöver kontinuerlig fortbildning, arbetsledning – och löner som stiger i takt med övriga samhället. Annars blir personlig assistent ett yrke som färre söker sig till och som färre väljer att stanna kvar i. Och utan kvalificerade assistenter kommer vi inte kunna erbjuda assistans av god kvalitet. Därför behöver den statliga ersättningen räcka till för att öka attraktiviteten i vårt yrke, både när det gäller lön, utvecklingsmöjligheter och övriga arbetsvillkor.

De flesta som beviljas personlig assistans anlitar en assistansanordnare för att planera och leda arbetet. Den enda intäkt anordnaren har är schablonbeloppet på 319,70 kronor per utförd assistanstimme. Därför är det helt avgörande att den statliga assistansersättningen är både rimlig och förutsägbar. Att den räcker till allt som behövs för att ge personlig assistans av god kvalitet. Löner, administration och arbetsledning, kompetensutveckling och kvalitetsarbete. Och att den räknas upp i takt med löneutveckling och övriga omkostnader.
Skriv under här – >

Fler nyheter