Stäng

Logga in

Ja tack till nyhetsbrev

Kontakta mig

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Kontaktformulär
Skickar

Nyheter

26 november 2021

Ny dom – rätt till utökad assistans vid skolfrånvaro

Är assistans vid skolfrånvaro ett föräldraansvar?

Högsta förvaltningsdomstolen har nu tagit ställning till om det är normalt förekommande föräldraansvar när ett tillfälligt utökat behov av personlig assistans uppstår då ett barn varit hemma från skolan på grund av sjukdom som inte har samband med barnets funktionsnedsättning.

Domen avser ett barn som av Försäkringskassan beviljats assistansersättning för all vaken tid, förutom för tid i skolan och en halvtimme per dag som motsvarade föräldraansvaret. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det genom Försäkringskassans beslut fick anses klarlagt att barnet hade behov av personlig assistans när barnet inte var i skolan, att orsaken till frånvaron saknade betydelse vid prövningen av rätten till tillfälligt utökad personlig assistans och att det inte fanns skäl att göra någon annan bedömning av föräldraansvaret vid prövningen av rätten till tillfälligt utökad personlig assistans än den som Försäkringskassan gjort i samband med beslutet om assistansersättning.

Eftersom det uppstod ett behov av personlig assistans när barnet var frånvarande från skolan som inte kunde tillgodoses genom en omfördelning av beviljade assistanstimmar, som inte omfattades av föräldraansvaret och som heller inte tillgodosetts på annat sätt, ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att den enskilde var berättigad till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för tillfälligt utökad personlig assistans.

Mål nummer är 5505-20 och domen når du här.

Fler nyheter