Stäng

Logga in

Ja tack till nyhetsbrev

Kontakta mig

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Kontaktformulär
Skickar

Nyheter

29 januari 2021

Nytt kollektivavtal tecknat för bransch Personlig assistans (G)

Nytt kollektivavtal är tecknat att gälla från den 1 januari 2021 till 30 juni 2023.

Lönerevisionsdatum i avtalet är 1 februari 2021 och 1 juli 2022.  Så snart vi har det nya avtalet i sin helhet kommer våra arbetsledare få information om revisionen. Vi räknar med att revisionsarbetet påbörjas under februari månad.

Löneutrymme och lönerevisionsdatum
Vid lönerevision 1 februari 2021 är det allmänna utrymmet 679 kronor per heltidsanställd. Deltidsanställd bidrar proportionerligt till potten. Utrymmet fördelas individuellt. Inga individgarantier anges i avtalet.

Vid lönerevision 1 juli 2022 är varje heltidsanställds bidrag till potten 557 kronor. Deltidsanställd bidrar i proportion till pott. Samma fördelningsprinciper som ovan.

Löneavtalet innehåller inga retroaktiva löneökningar, engångsbelopp eller någon särskild pott att fördela till yrkesutbildade.

Lägstlöner
Lägstalönen höjs med 5,1 % under avtalsperioden. Höjningen sker i två steg vid samma tidpunkt som lönerevisionerna. För heltidsanställda assistenter som har fyllt 19 år innebär detta att lägstlönen från och med 1 februari 2021 höjs till 19 676 kronor samt från och med 1 juli 2022 höjs till 20 129 kronor.

Sänkt inbetalningsålder för avtalspension SAF-LO
Enligt pensionsöverenskommelsen som har tecknats mellan Svenskt Näringsliv och LO ska Avtalspension SAF LO byggas ut till att omfatta även arbetstagare i åldrarna 22-24 år. Kostnadsavräkning för detta har skett på avtalsvärdet för att det s k märket, alltså kostnadsramen för avtalsområdet, inte ska överskridas.

Övriga tillägg
Avtalets krontalstillägg (OB, beredskapsersättning, restidsersättning, ersättning för förskjuten arbetstid) höjs med avtalsvärdet, d.v.s. 5,4%, under avtalsperioden (se mer nedan). Höjningarna sker i två steg vid samma tidpunkt som lönerevisionerna

Fler nyheter