Stäng

Logga in

Ja tack till nyhetsbrev

Kontakta mig

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Kontaktformulär
Skickar

Kalender

12 oktober 2017
11:00 - 10:00

Arbetsledardagarna

Den 12-13 oktober är det dags för årets arbetsledardagar. Våra arbetsledare från hela Sverige samlas i Stockholm för utbildning, utbyte och inspiration
25 oktober 2017
09:00 - 10:00

Utbildningsdag om förvärvad hjärnskada med tema Identitet och personlighetsstörning

Det är inte ovanligt att omgivningen uppfattar att personer med förvärvad hjärnskada förändras. Både utåtagerande beteenden och initiativlöshet är vanliga följder av en hjärnskada. Personen kan också själv lida av att inte känna igen sina beteenden eller av att hamna i olika svåra situationer på grund av förlorade förmågor eller bristande sjukdomsinsikt. Men använder vi begreppen ”personlighetsförändring” och ”beteendestörning” på rätt sätt? Kan vi öva på att lyssna in och bemöta personen som den är nu, efter skadan? Utifrån dessa frågor och fler, tittar vi under denna utbildning närmare på identitet och personlighetsförändring efter förvärvad hjärnskada. Efter dagens slut kommer du att ha en bättre förståelse för olika funktioner i hjärnan och vad som kan hända med självbilden efter en förvärvad hjärnskada, hur berättandet kan vara ett sätt att uttrycka vem man är och vill vara, kopplingen mellan sexuell hälsa och identitet och inte minst hur hjärnskadan kan bli en ny start. Missa inte denna dag!   Föreläsningar: Rita Ehrenfors – Beteende och personlighet, förändring efter en förvärvad hjärnskada Anne-Charlotte Keiller Wijk och Georg Drakos – Kan man lära sig att bli en bättre lyssnare? Stefan Balogh – Sexuell hälsa, identitet och funktionsnedsättning Lars Lippert och Berit Hessing – När hjärnskadan blir en ny start   Läs mer här
25 oktober 2017
10:00 - 10:00

Funk i 4 D i Gävle

Den 25-26 oktober 2017 är du välkommen att ta del av allt från teater och stå upp till föreläsningar och debatter. Programpunkterna dagtid arrangeras på Gasklockorna. Antalet platser är begränsade så det är först till kvarn som gäller. I lokalen finns hörselslinga, en bärbar mikrofon och ett headset. En tillgänglig toalett finns i närheten. I Gasklockorna arrangeras även Stå upp showen och föreställningen ”Riv murarna”.  Läs mer

Facebook